Cursus: Russisch-Nederlandse betrekkingen


Verkoper op de Izmailovsky Markt in Moskou. © Foto: Jac van Leijsen.Peter de Grote in zijn huis te Zaandam, 1839.

Verbondenheid tussen Nederland en Rusland

Deze cursus bestaat uit capita selecta uit de geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen. Al eeuwenlang bestaan er nauwe banden tussen Nederland en Rusland. Nederland en Rusland hebben veel gemeen. Maar er zijn ook grote cultuurverschillen. Dat was al zo in de 16e eeuw en dat is vandaag de dag nog steeds zo.

Russen in Nederland

Veel beroemde Russen zijn in de loop der tijd naar Nederland gekomen. Zo vertrekt Peter de Grote op zijn 18e naar Nederland. Hij blijft anderhalf jaar. De Russische grootvorstin Anna Paulovna wordt in 1840 Koningin der Nederlanden. Ze is de over-overgrootmoeder van koningin Beatrix. Van de brieven die zij schrijft aan haar broer, tsaar Nicolaas I, leren we veel over hoe zij over De Nederlanden denkt.

Nederlanders in Rusland

In de 18e eeuw trekken vanuit het Overijsselse Vriezenveen de 'Rusluie' naar Rusland. Ze zijn zo succesvol dat tot 1917 grote delen van St. Petersburg in handen zijn van Vriezenveners. Later, in de jaren 30, trekken Nederlanders als Schemerhorn, Rutgers en Wiesing naar het 'socialistische paradijs'. Helaas lopen droom en werkelijkheid niet parallel.

Programma

  • les 1: Verschillen en overeenkomsten tussen Europa en Rusland
  • les 2: Peter de Grote in Nederland
  • les 3: ‘Rusluie’ in St. Petersburg en Nederlanders in de Sovjet-Unie
  • les 4: Van Anna Paulovna tot koningin Beatrix